Waterschap Vallei en Veluwe

Waterschap Vallei en Veluwe zorgt voor veilige dijken, schoon en voldoende oppervlaktewater en gezuiverd afvalwater in het gebied tussen IJssel, Nederrijn, Utrechtse Heuvelrug en Randmeren.

De RWZI van Apeldoorn levert warmte een aan nabijgelegen woonwijk.

Waterschap Vallei en Veluwe maakt tevens deel uit van de Biomassa Alliantie in de regio Oost-Nederland.

Nieuwsbrief