Vattenfal

Het Nederlandse energiebedrijf NUON is actief met de opwekking van energie, distributie van aardgas, elektriciteit en warmte en de handel in energie. Daarnaast levert NUON energiegerelateerde diensten zoals onderhoud van ketels, advisering over energiekosten en energiebesparing, etcetera. De omzet van NUON bedroeg in 2004 bijna 5 miljard Euro.

Vattenfal (voorheen bekend als Nuon) is actief op het gebied van duurzame energie met windparken, zonne-energie, waterkracht, warmtepompen en biomassa. De biomassacentrale in Lelystad, waarvan een beschrijving te vinden is op deze site, is een praktijkvoorbeeld van biowkk. Nuon ontwikkelt ook een biomassacentrale in Diemen.

Nieuwsbrief