RVO

RVO is de Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland.

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) stimuleert Duurzaam, Agrarisch, Innovatief en Internationaal ondernemen. RVO.nl is per 2014 ontstaan uit de fusie van Agentschap NL en Dienst Regelingen.

RVO.nl voert voor de rijksoverheid verschillende programma’s uit waaronder de Steunregeling Duurzame Energieproduktie SDE+ en de Energie Investerings Aftrek EIA.

Nieuwsbrief