Provincie Fryslân

Energie opwekken en energie besparen staan centraal in de Friese duurzame energiemix. De provincie Fryslân gaat voor een energiebesparing van 20% ten opzichte van 2010. En de provincie stelt als doel om in 2020 16% duurzame energie op te wekken. In 2025 is het aandeel duurzame energie 25%.

Nieuwsbrief