Wat is WKK?

WKK staat voor warmtekrachtkoppeling. Warmtekrachtkoppeling staat voor het gelijktijdig produceren van warmte en elektriciteit, met behulp van een motor en een brandstof.

Wat is WKK?

WKK voor maximale CO2-reductie

Als je met biomassa tegelijk elektriciteit en warmte opwekt (warmtekrachtkoppeling ofwel WKK) bereik je een veel grotere CO2-reductie dan bij alleen gebruik voor verwarming. Dat heeft een eenvoudige reden. De vervanging van 1 kWh grijze stroom bespaart 0,5 kg CO2 terwijl de verdringing van 1 kWh warmte uit aardgas 0,2 kg CO2 reduceert.

 

Met de groei van elektriciteit uit zon en wind wordt het belang van de stroom uit de WKK meer gericht op windarme, zonarme en nachtelijke uren.  Bij overschotten aan zon en wind kan aan de WKK een extra functie worden toegevoegd: omzetting van stroom in warmte (power to heat: P2H) of waterstofgas (power to gas: P2G).

Wat is WKK?

WKK++

Van de gecombineerde opwekking van elektriciteit en warmte evolueert WKK naar WKK++. De projectgroep Biomassa & WKK bevordert actief toevoegingen aan het concept die nog een bonus geven aan de milieuvoordelen.

Je kunt daarbij denken aan terugwinning van CO2 uit de rookgassen voor hergebruik, omzetting van warmte in koude met koelmachines die door warmte worden aangedreven en de inzet van warmtepompen om het energetisch rendement te verhogen.

Nieuwsbrief