HVC energie

HVC is een energie- en afvalnutsbedrijf van 52 aandeelhoudende gemeenten en 5 waterschappen.

Om een forse bijdrage te kunnen leveren aan de klimaatdoelstellingen van de aandeelhouders, richt HVC zich – behalve op afvalinzameling en grondstoffenmanagement – sterk op verduurzaming van de energievoorziening van de in HVC deelnemende overheden.

Naast windenergie, zonne-energie en bio-energie, ontwikkelt HVC warmtenetten en installaties voor de productie van groen gas uit gft-afval. Ook ondersteunt HVC haar aandeelhouders met Energievisies, Klimaatuitvoeringsplannen en plannen voor lokale duurzame-energiebedrijven.

Nieuwsbrief