Bijeenkomst 12 sept: Groene stoom voor de industrie

18 mei 2017 | Workshop

Een volle zaal luisterde, tijdens de bijeenkomst Groene stoom voor de industrie, aandachtig naar de verhalen van koplopers Attero, Twence, FrieslandCampina, BTG en het innovatieve geothermieconcept van IEE. Het blijkt namelijk wel degelijk mogelijk om stoom uit aardgas (grotendeels) te vervangen! Dit kan bijvoorbeeld met pyrolyse-olie uit biomassa (aangevuld met aardgas), houtige reststromen en geothermie.

Samenwerking is echter cruciaal, en dit betreffen langlopende relaties tussen bedrijven. Ook de aanlooptijd van dit soort innovatieve projecten moet niet worden onderschat: circa 6 jaar is nodig van idee tot ingebruikname. Cascadering is ook nodig: gebruik zo min mogelijk stoom, en gebruik stoom van een kwaliteit passend bij de toepassing. Gebruik ook de restwarmte die vrijkomt bij stoom.

Verder is redundantie van belang: zorg altijd voor back-up. Bij het verbinden van meerdere afnemers aan een bron neemt de complexiteit in de contractvorming toe, er zijn echter voorbeelden waar u van kunt leren.

Een SDE+ beschikking is cruciaal om dit soort projecten mogelijk te maken. De vooruitzichten voor deze regeling zijn positief. Voor vragen hierover kunt u contact opnemen met . Tot slot: RVO verneemt graag uw plannen, zodat de SDE+ subsidie beschikbaar kan blijven.

Stoom Odiliapeel

De excursie betrof een bezoek aan de biostoomcentrale van Attero, die stoom levert aan aardappelverwerker Peka Kroef in Odiliapeel.

Presentaties

Attero – Biomassa energiecentrale Odiliapeel

Twence – Stoom uit afvalenergiecentrales en biomassacentrale

IEE – Ultradiepe geothermie voor de industrie

FrieslandCampina – Ervaringen met groene stoom

BTG-BTL – Pyrolyse olie

[yarpp]

Nieuwsbrief