Bijeenkomst 17 september: Biowarmte Twence twee keer benutten

8 juli 2019 | Kennisbank

September j.l. vond een bijeenkomst plaats van de projectgroep. Onze gastheer was ditmaal Twence, producent van elektriciteit uit afval en leverancier van warmte uit biomassa (sloophout) aan het warmtenet in Enschede en stoom aan de zoutfabriek van Nouryon. Twence produceert ook olie uit hout en de restwarmte van deze pyrolysefabriek gaat ook naar Nouryon. Firan transporteert het lauwwarme koelwater van Nouryon naar bedrijven en warmtecentrales in Hengelo. Warmtepompen van Ennatuurlijk peppen de restwarmte van Nouryon weer op van 40 tot 70 graden zodat de klanten op het warmtenet warm water voor douche en bad kunnen tappen zonder eigen boilervat en wp.

Na diverse lezingen vonden excursies plaats naar de warmtepompcentrale van Ennatuurlijk en de afvalenergiecentrale van Twence.

Presentaties:

Nieuwsbrief